TSNA

TSNA trao tặng 70 tủ sách và khuyến đọc cho 05 trường học huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

Sáng ngày 21/6/2022, chương trình Tủ sách Nhân ái phối hợp cùng Tỉnh đoàn Bến

36

Community feedback