Đối tác doanh nghiệp

Với tư cách là mô hình tiêu biểu về học tập cộng đồng, góp phần thực hiện thành công Đề án 89 về “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của Thủ tướng Chính phủ, Tủ sách Nhân ái và Ngôi nhà Trí tuệ đã trở thành tâm điểm thu hút sự ủng hộ và đồng hành của rất nhiều thành phần trong xã hội. Từ những người làm chính sách, các Bộ ngành văn hóa, giáo dục cho tới chính quyền địa phương các tỉnh, huyện và sự tham gia rộng rãi của các tổ chức, doanh nghiệp và hàng ngàn cá nhân cùng hướng về một mục tiêu chung: kiến tạo những cộng đồng học tập suốt đời trên khắp đất nước Việt Nam.