HÀNH ĐỘNG VÌ TƯƠNG LAI TRẺ EM

Ươm mầm các thế hệ công dân toàn cầu trí tuệ và nhân ái thông qua giáo dục và học tập suốt đời, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của quốc gia và nhân loại.

HÃY HÀNH ĐỘNG NGAY BÂY GIỜ ĐỂ ĐẢM BẢO TRẺ EM CÓ THỂ ĐƯỢC AN TOÀN TRONG TRƯỜNG HỌC VÀ HỌC TẬP. HÃY CHO NHỮNG GÌ BẠN CÓ THỂ. CẢM ƠN