1. GIẢI THƯỞNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC

Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc là giải thưởng hàng năm do Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức nhằm triển khai Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng theo Quyết định số 329/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tôn vinh những đóng góp quý báu của các tổ chức, cá nhân trên cả nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa đọc.

Ngày 18/12/2020 tại Hội nghị tổng kết Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, chúng tôi đã vinh dự nhận được Giải thưởng “Phát triển văn hoá đọc năm 2020” cho cả hai hạng mục dành cho Tổ chức (Vinh danh Doanh nghiệp xã hội Tủ sách Nhân ái) và dành cho Cá nhân (Vinh danh ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐTV Tủ sách Nhân ái)

Giải thưởng “Phát triển văn hoá đọc năm 2020” dành cho Doanh nghiệp xã hội Tủ sách Nhân ái

Giải thưởng “Phát triển văn hoá đọc năm 2020” dành cho Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch HĐTV Doanh nghiệp xã hội Tủ sách Nhân ái

2. IMAP CHOICE 2020

iMap Choice 2020 là sự kiện bầu chọn và vinh danh “Doanh nghiệp tạo tác động xã hội Việt Nam” được tổ chức bởi Trung tâm Khởi nghiệp và Sáng tạo xã hội – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Ireland, nhằm vinh danh những doanh nghiệp sử dụng mô hình kinh doanh để tạo tác động tích cực lên xã hội và môi trường, vì một Việt Nam tốt đẹp và đáng sống hơn.

Giải thưởng được đánh giá theo hình thức bầu chọn từ cộng đồng và đánh giá chuyên môn của Ban thẩm định, bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực doanh nghiệp xã hội.

Tại sự kiện này, Tủ sách Nhân ái đã được vinh danh là “Doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong lĩnh vực giáo dục năm 2020” với số phiếu bình chọn lớn nhất, thể hiện sự tín nhiệm và ghi nhận của cộng đồng cũng như hội đồng chuyên môn đối với những tác động to lớn mà tổ chức chúng tôi đã mang lại.

Cúp Imap Choice vinh danh Doanh nghiệp xã hội Tủ sách Nhân ái

Cúp Imap Choice vinh danh Doanh nghiệp xã hội Tủ sách Nhân ái

Giấy chứng nhận DNXH Tủ sách Nhân ái là thành viên Bản đồ số khu vực Doanh nghiệp tạo tác động xã hội Việt Nam (imapvietnam.org)

Giấy chứng nhận DNXH Tủ sách Nhân ái là thành viên Bản đồ số khu vực Doanh nghiệp tạo tác động xã hội Việt Nam (imapvietnam.org)

3. GHI NHẬN CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRÊN CẢ NƯỚC

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho chương trình Tủ sách Nhân ái

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho ông Nguyễn Anh Tuấn

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho ông Trần Thanh Hoài

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho ông Trần Thanh Hoài

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho ông Trần Thanh Hoài

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho ông Trần Thanh Hoài

Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho ông Trần Thanh Hoài