NNTT Nước ngoài

Ngôi nhà Trí tuệ Australia, Tp. Adelaide – Úc

Ngôi Nhà Trí Tuệ Australia (Số 20), Khai trương: 14/11/2021 tại thành phố Adelaide, Australia

83
Talk Show: Người trẻ và hành trang bước ra thế giới

Buổi Giao lưu của 2 bạn trẻ có thành tích học tập “khủng” trên thế

118
Ngôi nhà Trí tuệ New Zealand, thành phố Auckland – New Zealand

Ngôi Nhà Trí Tuệ New Zealand (Số 19), Khai trương: 09/09/2021 tại thành phố Auckland

90

Community feedback