Ngôi nhà Trí tuệ (The House of Wisdom) Adelaide – Australia

90

Ngôi nhà Trí tuệ Úc Châu là một trong ba Ngôi nhà Trí tuệ ở nước ngoài, với mục đích mang đến cho các em nhỏ ở Việt Nam, đặc biệt là các em nhỏ ở những vùng nông thôn những trải nghiệm thú vị về các miền đất mới, hiểu rõ hơn về con người và các nền văn hóa trong khu vực và thế giới. Qua đó, các em thêm yêu hơn đất nước và văn hóa của dân tộc mình, cố gắng chăm chỉ học hành, rèn luyện tư cách, trau dồi tâm hồn bằng những đức tính tốt để các em có đủ khả năng giúp ích cho chính bản thân mình, cho gia đình và cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *