Thảo luận chủ đề “Tinh Thần Yêu Nước”

90

PATRIOTISM

Born to the world, everyone has his or her personal roots; that is his or her homeland. Naturally, we have to love our homeland, our personal roots. Such a love finds expression in patriotism.
Patriotism is the reason for our willingness to fight for the interests of our country and to be tolerant and self-sacrificing in our lives. We all need to shake off individual discord as well as selfish living. We should not focus only on ourselves, but also spare a thought for our fellow people and our homeland.
Patriotism will help all citizens to be united, to be of one mind and heart, and to become more loving towards one another. In the history of Vietnam, our homeland, there are many examples of patriotism and sacrifice including the stories of Hai Bà Trưng, Đinh Bộ Lĩnh, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… They are national heroes who fought tenaciously for the independence and sovereignty of our country. They brought about legendary victories, glorifying the pages of Vietnamese history.
As Vietnamese people, we should look up to those shining examples. We should not betray our people and harm our country for the sake of our own material gain or status. Instead, we should always be united and put our energy together to protect our homeland. We should live our lives worthily so as to bring a good reputation to our Lạc Việt lineage, making a name for the race of Tiên Rồng.
 

TINH THẦN YÊU NƯỚC

Sinh ra đời, ai cũng có cội nguồn, tổ quốc. Chúng ta phải biết yêu quê hương, yêu nguồn cội của mình và tình yêu đó thể hiện qua tinh thần yêu nước.
Tình yêu quê hương, đất nước giúp cho chúng ta biết cương quyết trong đấu tranh vì dân tộc và biết bao dung, hy sinh trong cuộc sống. Mọi người chúng ta cần dẹp bỏ mọi tị hiềm cá nhân, không sống với tinh thần ích kỷ, không chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà còn biết nhớ đến dân tộc, đất nước.
Tinh thần yêu nước giúp cho mọi người dân biết đoàn kết, biết đồng tâm nhất trí và biết thương yêu nhau hơn. Trong lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta, có rất nhiều tấm gương yêu nước, hy sinh của các vị anh thư, anh hùng dân tộc, thể hiện qua những cuộc đấu tranh dành độc lập, chủ quyền cho đất nước như Hai Bà Trưng, Đinh Bộ Lĩnh, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung,… Các vị anh thư, các anh hùng dân tộc với những chiến công lẫy lừng đã làm rạng ngời trang sử Việt. Các vị đã nêu cao tinh thần yêu nước và tấm gương yêu nước, vì dân của các vị anh hùng dân tộc muôn đời lưu danh cho hậu thế.
Chúng ta phải biết noi theo những tấm gương sáng ngời đó, không vì danh lợi mà làm những điều phản dân, hại nước, luôn đoàn kết để hợp lực bảo vệ tổ quốc, giang sơn và phải biết sống xứng đáng, đem lại tiếng thơm cho dòng giống Lạc Việt, làm rạng danh nòi giống Tiên Rồng.
Thầy Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *