Thảo luận chủ đề “Cách Cư Xử

89

SOCIAL INTERACTION

Social interaction is an important aspect of human living. According to Vietnamese ethics, in family life, one has to show respect for the seniors and give concession to the juniors. Children, for example, have to respect their parents and grandparents while brothers and sisters have to show concession to one another.
In addition, parents usually teach their children to behave in accordance with the Vietnamese ethical tradition which puts good manners and courteous greetings high in priority.
When we come across a senior anywhere, who may be a visitor to our home or in any other place; we should greet him or her appropriately. In our conversation or contact with others we should be polite and genteel towards them.
At public places such as on the bus, at the ticket office, in the hospital or in the park etc… we have to give way to the elderly, the sick and the disabled so as to express our respect for the seniors and those with walking difficulties.
Our interaction with people reflects our ethical spirit and cultured lifestyle. Therefore, we should learn how to treat others with politeness, genteelness, sincerity, and openness so as to bring about joy to everyone and thus we ourselves can also feel happy.
 

CÁCH CƯ XỬ

Trong đời sống con người, việc cư xử với nhau là một vấn đề thật quan trọng. Theo đạo đức của người Việt Nam, sống trong gia đình, mọi người đều phải biết “kính trên, nhường dưới”, chẳng hạn như con cái phải thảo kính ông bà, cha mẹ; anh chị em phải biết nhường nhịn nhau.
Ngoài ra, cha mẹ thường dạy dỗ con cái cách cư xử theo truyền thống đạo đức của người Việt Nam: lấy việc chào hỏi, lễ phép làm trọng.
Bất cứ ở đâu, khi gặp người cao niên, dù là khách đến nhà hay ở một nơi nào khác, chúng ta nên chào hỏi lễ độ. Khi nói chuyện, tiếp xúc với mọi người xung quanh, chúng ta nên tỏ ra lịch sự, nhã nhặn.
Ở những nơi công cộng như trên xe buýt, chỗ bán vé, nơi bệnh viện, ở công viên…, chúng ta cần nhường chỗ cho những người già cả, ốm đau, bệnh tật để thể hiện sự kính trọng đối với những người cao niên hay những người có khó khăn trong việc đi đứng.
Cách cư xử biểu hiện tinh thần đạo đức và nếp sống văn hóa. Vì vậy, chúng ta nên học cách cư xử sao cho lịch sự, nhã nhặn, chân tình, cởi mở để đem lại niềm vui cho mọi người và chính mình cũng cảm thấy có được niềm hạnh phúc.
Quí mến,
Thầy Thịnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *