[ĐN] Triển khai mô hình Ngôi nhà trí tuệ tại các thiết chế văn hóa

46

UBND H.Vĩnh Cửu đã ban hành kế hoạch về việc triển khai xây dựng mô hình Ngôi nhà trí tuệ tại các thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện.

Theo đó, H.Vĩnh Cửu chọn Trung tâm Văn hóa – thể thao và học tập cộng đồng hoặc nhà văn hóa ấp, khu phố của các xã, thị trấn: Vĩnh An, Thiện Tân, Tân An, Hiếu Liêm, riêng xã Tân Bình chọn 2 điểm để xây dựng thí điểm 6 mô hình Ngôi nhà trí tuệ. Quá trình thực hiện mô hình gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, trong tháng 8-2022, Phòng Văn hóa – thông tin chủ trì, phối hợp với 5 địa phương trên lựa chọn điểm xây dựng và tổ chức ra mắt 6 mô hình. Giai đoạn 2, từ năm 2023 và những năm tiếp theo, tiếp tục kêu gọi, vận động xây dựng mô hình tại các trung tâm, nhà văn hóa ấp, khu phố còn lại.

Tại các ngôi nhà trí tuệ sẽ cung cấp nhiều đầu sách, báo, tạp chí… phục vụ nhu cầu đọc sách của người dân ở địa phương; đồng thời, tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho các CLB, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, lớp học tiếng Anh, lớp học về kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi, nhất là khu vực nông thôn.

Theo Quang Nhật – nguồn Báo Đồng Nai điện tử
Link gốc: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/202207/trien-khai-mo-hinh-ngoi-nha-tri-tue-tai-cac-thiet-che-van-hoa-3126987