Hà Tĩnh đưa 16 “Ngôi nhà trí tuệ” đi vào hoạt động

41

Chiều 6/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh phối hợp huyện Nghi Xuân tổ chức khai trương, đưa vào hoạt động mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” tại xã Xuân Lam và Xuân Viên (Nghi Xuân). Đây là “Ngôi nhà trí tuệ” thứ 16 ở Hà Tĩnh được đưa vào hoạt động trong năm 2021. 

Mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” tạo ra không gian, trau dồi văn hóa đọc, tình yêu quê hương đất nước cho các tầng lớp nhân dân.

Mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” được xây dựng tại các nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ vừa được khánh thành ở 12 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” được trang bị đầy đủ các thiết chế, bảo đảm hoạt động cho mọi lứa tuổi dân cư nhằm phát huy tối đa hiệu quả công năng sử dụng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão. 

Mỗi “Ngôi nhà trí tuệ” sẽ được bố trí các tủ sách với hàng nghìn đầu sách các loại, có bàn ghế phục vụ người dân ngồi đọc tại chỗ và máy tính quản lý các đầu sách bằng phần mềm thư viện; khu vực học tiếng Anh có máy chiếu, bàn ghế, bảng biểu, bảo đảm cho khoảng 20-25 cháu học tập; khu vực văn nghệ có hệ thống âm thanh phục vụ sinh hoạt các câu lạc bộ; phía ngoài trời được bố trí sân bóng chuyền, cầu lông, khu thể thao.

Đây là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nơi sinh hoạt văn hóa của đông đảo các tầng lớp nhân dân, địa điểm chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Đồng thời tạo ra không gian để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đặc biệt là các em thanh thiếu nhi có thể vừa học, vừa chơi nhằm phát triển toàn diện về đức-trí-thể-mỹ, góp phần xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Ban điều hành mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” Hà Tĩnh Thái Ngọc Hải cho biết: Được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, từ tháng 4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban điều hành “Ngôi nhà trí tuệ” tại các nhà văn hóa cộng đồng tránh bão, lũ trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp dưới về nội dung, quy trình, cách thức triển khai thực hiện; đồng thời tích cực phối hợp kêu gọi hỗ trợ nguồn lực xây dựng “Ngôi nhà trí tuệ” tại các nhà văn hóa cộng đồng.

Đến thời điểm hiện nay đã có 16 “Ngôi nhà trí tuệ” được hình thành tại các nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh, trú bão. Năm 2022 và những năm tiếp theo, Ban điều hành tỉnh sẽ tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm và tiếp tục kêu gọi, vận động xây dựng các nhà văn hóa cộng đồng “Ngôi nhà trí tuệ” còn lại trên địa bàn. Là cơ quan chủ trì triển khai nội dung này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã và đang tích cực tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền, các ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc cấp dưới triển khai thực hiện. Qua đó, bảo đảm xây dựng các “Ngôi nhà trí tuệ” thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí, đúng tiến độ.

NGÔ TUẤN – Nguồn Báo Nhân Dân
Link gốc: https://nhandan.vn/dong-chay/ha-tinh-dua-16-ngoi-nha-tri-tue-di-vao-hoat-dong-677055/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *