Hà Tĩnh phát huy hiệu quả mô hình Ngôi Nhà Trí Tuệ.

33

Bản tin phát sóng 23h00 ngày 28/11/2021 trên kênh VTC1 – Hà Tĩnh phát huy hiệu quả mô hình Ngôi Nhà Trí Tuệ trên địa bàn.

Vừa qua trong tháng 11/2021, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức khai trương và đưa vào hoạt động 16 Ngôi nhà Trí tuệ tại các Nhà văn hóa cộng đồng tránh bão lũ ở 14 huyện, thị xã và Thành phố. Việc nhân rộng mô hình Ngôi nhà Trí tuệ tại các địa phương từ nguồn ngân sách kết hợp xã hội hóa đã thu hút được nhiều nguồn lực và sự tham gia tích cực của đông đảo nhân dân. Mỗi Ngôi nhà Trí tuệ đều có Ban điều hành quản lý thường xuyên, được số hóa mỗi nhà một mã Qcode để người dân truy cập thông tin, trao đổi và hỗ trợ nhau các hoạt động sản xuất, kinh doanh và học tập tại địa phương. Dù mới đi vào hoạt động, nhưng mỗi Ngôi nhà Trí tuệ đã trở thành một Ngôi nhà chung của đông đảo nhân dân và trẻ em tại mỗi vùng quê tới đọc sách, học tập và sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh và bổ ích, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *