Ngôi nhà Trí tuệ Bình Lợi – huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

27

– Khai trương: 30/9/2022

– Địa điểm: Trung tâm VHTT-HTCĐ xã Bình Lợi, Vĩnh Cửu, Đồng Nai.

– Số học sinh và người dân sinh hoạt thường xuyên: trung bình 100 người.