Ngôi nhà Trí tuệ Đại Vường, xã Sơn Phú – huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

23

Ngôi Nhà Trí Tuệ Đại Vường (số 57):
– Địa điểm: Nhà văn hoá thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 12/06/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.