Ngôi nhà Trí tuệ Đồng Vịnh, xã Tân Dân – huyện Đức Thọ – Hà Tĩnh

33

Ngôi Nhà Trí Tuệ Đồng Vịnh (số 60):
– Địa điểm: Nhà văn hoá thôn Đồng Vịnh, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ , tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 30/06/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.