Ngôi nhà Trí tuệ Hà Chua, xã Sơn Tây – huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

26

Ngôi Nhà Trí Tuệ Hà Chua (Số 49):
– Địa điểm: thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 10/05/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: trung bình 100 người.