Ngôi nhà Trí tuệ Hoàng Nam, thị trấn Tây Sơn – huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

27

Ngôi Nhà Trí Tuệ Hoàng Nam (Số 72):
– Địa điểm: thôn Hoàng Nam, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 25/08/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: trung bình 100 người.