Ngôi nhà Trí tuệ Hùng Sơn, xã Sơn Hàm – huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

32

Ngôi Nhà Trí Tuệ Hùng Sơn (số 40):
– Địa điểm: thôn Hùng Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 06/04/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.