“Ngôi nhà Trí tuệ” kết tinh của tinh thần đại đoàn kết (26/3/2023)

40

VOV1 – Tại tỉnh Hà Tĩnh, mô hình “Ngôi nhà trí tuệ” tích hợp trong “Nhà văn hóa cộng đồng” đã và đang khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong việc làm thay đổi thiết chế văn hóa cơ sở, là “nơi” để phát triển con người theo hướng hiện đại. Nơi đây còn là địa điểm họp bàn việc làng, việc nước, từ đó cấp ủy, chính quyền đưa ra các quyết sách trên cơ sở nguyện vọng, phù hợp lòng dân. Để hiểu rõ hơn mô hình này, phóng viên Lại Hoa đã có cuộc trao đổi với ông Trần Nhật Tân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.

Link VOV:

Ngôi nhà Trí tuệ – Kết tinh của tinh thần đại đoàn kết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *