Ngôi nhà Trí tuệ Khe Cò, xã Sơn Lễ – huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

28

Ngôi Nhà Trí Tuệ Khe Cò (số 59):
– Địa điểm: Nhà văn hoá thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 14/06/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.