Ngôi Nhà Trí Tuệ Lâm Đồng, xã Sơn Lâm – huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

20

Ngôi Nhà Trí Tuệ Lâm Đồng (Số 50):
– Địa điểm: thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 11/05/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: trung bình 50 người.