Ngôi nhà Trí tuệ Liên Hà – xã Thạch Hạ – Tp. Hà Tĩnh

20

– Khai trương: 30/08/2022

– Địa điểm: Liên Hà, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh

– Số học sinh và người dân sinh hoạt thường xuyên: trung bình 100 người.