Ngôi nhà Trí tuệ Liên Thanh – xã Thạch Hạ – Tp. Hà Tĩnh

28

– Khai trương: 08/10/2022

– Địa điểm: NVH thôn Liên Thanh, xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh

– Số học sinh và người dân sinh hoạt thường xuyên: trung bình 100 người.