Ngôi nhà Trí tuệ Long Đình, xã Sơn Trung – huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

34

Ngôi Nhà Trí Tuệ Long Đình (Số 47):
– Địa điểm: Nhà văn hoá thôn Long Đình, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 07/05/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: trung bình 100 người.