Ngôi nhà Trí tuệ New Zealand, thành phố Auckland – New Zealand

90

Ngôi Nhà Trí Tuệ New Zealand (Số 19):
– Địa điểm: thành phố Auckland – New Zealand
– Khai trương: 09/09/2021
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.

Hoạt động NNTT Auckland New Zealand: Ngôi Nhà Trí Tuệ Auckland New Zealand

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *