Ngôi nhà Trí tuệ Nguyễn Du, Tp. Hà Tĩnh

23

Ngôi Nhà Trí Tuệ Nguyễn Du (số 58):
– Địa điểm: tổ dân phố 3, phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 14/06/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.