Ngôi nhà Trí tuệ Malaysia, thành phố Penang – Malaysia

87

Ngôi Nhà Trí Tuệ Penang Malaysia (Số 18):
– Địa điểm: Thành phố Penang Malaysia
– Khai trương: 01/06/2021
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.

Hoạt động NNTT Penang Malaysia: Ngôi Nhà Trí Tuệ Penang Malaysia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *