Ngôi nhà Trí tuệ Phố Châu, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

18

Ngôi Nhà Trí Tuệ Phố Châu (Số 45):
– Địa điểm: Nhà văn hoá tổ dân phố 3, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 28/04/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: trung bình 100 người.