Ngôi nhà Trí tuệ Phúc Thịnh, xã An Hòa Thịnh -huyện Hương Sơn Hà Tĩnh

27

Ngôi nhà Trí tuệ Phúc Thịnh (số 41):
– Địa điểm: Thôn Phúc Thịnh, xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 09/04/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.