Ngôi nhà Trí tuệ Quảng Tiến – huyện Sầm Sơn – Thanh Hóa

61

– Khai trương: 30/08/2022

– Địa điểm: Phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

– Số học sinh và người dân sinh hoạt thường xuyên: trung bình 100 người.

Tiến sỹ Phan Thủy Chi – Đại diện Viện Học tập suốt đời nói chuyện truyền cảm hứng đọc sách cho bà con và các cháu học sinh Ngôi nhà Trí tuệ Quảng Tiến