Ngôi nhà Trí tuệ Sâm Lộc, xã Tượng Sơn – huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh

19

Ngôi Nhà Trí Tuệ Sâm Lộc (số 64):
– Địa điểm: thôn Sâm Lộc, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 20/07/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.