Ngôi nhà Trí tuệ Sơn Bình, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

33

Ngôi Nhà Trí Tuệ Sơn Bình (số 63):
– Địa điểm: thôn 4, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 14/07/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.