Ngôi nhà Trí tuệ Sơn Châu, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

34

Ngôi Nhà Trí Tuệ Sơn Châu (số 65):
– Địa điểm: thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 22/07/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.