Ngôi nhà Trí tuệ Sơn Trà, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

30

Ngôi Nhà Trí Tuệ Sơn Trà (Số 51):
– Địa điểm: thôn thôn 4, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 13/05/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: trung bình 100 người.