Ngôi nhà Trí tuệ Sơn Trường, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

24

Ngôi Nhà Trí Tuệ Sơn Trường (Số 44):
– Địa điểm: thôn 9, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 26/04/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: trung bình 100 người.