Ngôi nhà Trí tuệ Tân Thắng, xã Tân Mỹ Hà – huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

23

Ngôi nhà Trí tuệ Tân Thắng (số 53):
– Địa điểm: Thôn Tân Thắng, xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 22/05/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.