Ngôi nhà Trí tuệ Tân Tiến, xã Sơn Tiến – huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

30

Ngôi Nhà Trí Tuệ Tân Tiến (số 43):
– Địa điểm: thôn Tân Tiến, xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 24/04/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.