Ngôi nhà Trí tuệ Tây Sơn, huyện Hương Sơn – Hà Tĩnh

13

Ngôi Nhà Trí Tuệ Tây Sơn (Số 46):
– Địa điểm: Nhà văn hoá tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 29/04/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: trung bình 100 người.