Ngôi nhà Trí tuệ Thượng Long – xã Cẩm Quan – huyện Cẩm Xuyên – Hà Tĩnh

18

– Khai trương: 31/8/2022

– Địa điểm: NVH thôn Thượng Long, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

– Số học sinh và người dân sinh hoạt thường xuyên: trung bình 100 người.