Ngôi nhà Trí tuệ Tiền Phong, xã Quang Vĩnh – huyện Đức Thọ – Hà Tĩnh

34

Ngôi Nhà Trí Tuệ Tiền Phong (số 70):
– Địa điểm: thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 02/08/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.