Ngôi nhà Trí tuệ Tiến Thọ, xã Yên Hồ – huyện Đức Thọ – Hà Tĩnh

28

Ngôi Nhà Trí Tuệ Tiến Thọ (số 68):
– Địa điểm: Nhà văn hoá thôn Tiến Thọ, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
– Khai trương: 29/07/2022
– Số em học sinh theo học/sinh hoạt thường xuyên: 100 người.