Ngôi nhà Trí tuệ Trường Sơn – Tp. Sầm Sơn – Thanh Hóa

73

– Khai trương: 30/08/2022

– Địa điểm: Nhà Văn hoá Khu phố Bắc Nam, phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

– Số học sinh và người dân sinh hoạt thường xuyên: trung bình 100 người.

Tủ sách do gia đình bà Lý Hạnh tặng Ngôi nhà Trí tuệ
Ngôi nhà Trí tuệ thu hút đông đảo các cháu học sinh tới đọc sách

Tiết mục văn nghệ sôi nổi của hội nông dân