NNTT Việt Nam

Ngôi nhà Trí tuệ Bắc Thượng – huyện Thạch Hà – Hà Tĩnh

- Khai trương: 12/11/2022 - Địa điểm: NVH thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài, huyện Thạch

80
Ngôi nhà Trí tuệ Thành Phú, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

- Khai trương: 09/11/2022 - Địa điểm: NVH thôn Thành Phú, xã Xuân Thành, huyện Nghi

81
Ngôi nhà Trí tuệ Đại Lợi – thị trấn Đức Thọ – Hà Tĩnh

- Khai trương: 06/11/2022 - Địa điểm: Tổ dân phố Đại Lợi, Thị trấn Đức Thọ,

86
Ngôi nhà Trí tuệ Hà Huy Tập – Tp. Hà Tĩnh

- Khai trương: 06/11/2022 - Địa điểm: NVH khu phố 6, phường Hà Huy Tập, Thành

97
Ngôi nhà Trí tuệ: Điểm sáng trong việc hoạt động nhân ái lĩnh vực giáo dục

Ngôi nhà trí Tuệ - một dự án học tập được thành lập bởi Viện

92
Ngôi nhà Trí tuệ Ân Phú – huyện Vũ Quang – Hà Tĩnh

- Khai trương: 26/10/2022 - Địa điểm: NVH thôn 3, xã Ân Phú, huyện Vũ Quang,

123
Ngôi nhà Trí tuệ Hồ Hải, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

- Khai trương: 26/10/2022 - Địa điểm: NVH thôn Hồ Hải, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ

87
Ngôi nhà Trí tuệ Văn Cử – xã Xuân Lộc – huyện Can Lộc – Hà Tĩnh

- Khai trương: 21/10/2022 - Địa điểm: thôn Văn Cử, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà

92
Ngôi nhà Trí tuệ Đông Biên 2 – xã Xuân Hải – huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh

- Khai trương: 21/10/2022 - Địa điểm: thôn Đông Biên, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân,

88
Ngôi nhà Trí tuệ thị Trấn Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu – Đồng Nai

- Khai trương: 21/10/2022 - Địa điểm: NVH Khu phố 3, Thị trấn Vĩnh An, huyện

184

Community feedback