NNTT New Zealand

Ngôi nhà Trí tuệ “Vươn Xa”

“VƯƠN XA” (Take Flight) là tên học bổng mà The House of Wisdom New Zealand

101
The House of Wisdom “Take Flight” Scholarship Awarding Ceremony, ngày 28/11/2021

Phát trực tiếp vào lúc: 08:45 AM, ngày 28 tháng 11 năm 2021 (Giờ Vietnam)

103
Talk Show: Người trẻ và hành trang bước ra thế giới

Buổi Giao lưu của 2 bạn trẻ có thành tích học tập “khủng” trên thế

129
Ngôi nhà Trí tuệ New Zealand, thành phố Auckland – New Zealand

Ngôi Nhà Trí Tuệ New Zealand (Số 19), Khai trương: 09/09/2021 tại thành phố Auckland

98
The House of Wisdom New Zealand (Ngôi Nhà Trí Tuệ New Zealand)

This is the official Facebook group for The House of Wisdom New Zealand (Ngôi Nhà

103
Buổi Chia Sẻ Đặc Biệt Của Vicky Ngô Về Phương Pháp Học Tập

Ngôi Nhà Trí Tuệ vinh dự được Vicky nhận lời làm diễn giả cho một

147

Community feedback